Drauseta, draudimo paslaugos, privalomasis, transporto priemonių, kasko (casco) , nelaimingų atsitikimų, turto, sveikatos, laidavimo, krovinių, kelionių, civilinės atsakomybės draudimas

                                                       
            

Informacija, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams

(Lietuvos banko 2018 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 03-91)

  1. Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Drauseta“, buveinės adresas Sukilėlių pr. 20, 50157 Kaunas, tel. (37) 30 22 00, el.p. info@drauseta.lt.
  2. Draudimo brokerių įmonių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko internetiniame puslapyje, adresu: www.lb.lt
  3. Skundai dėl draudimo tarpininko veiklos paduodami raštu UADBB „Drauseta“ direktoriaus vardu, adresu – Sukilėlių pr. 20, 50157 Kaunas. UADBB „Drauseta“ direktorius, gautus skundus išnagrinėja per 15 dienų nuo jų gavimo dienos ir, sutikęs su skunde išdėstytais motyvais bei reikalavimais, pradeda susitaikymo procedūrą. Nesutikęs su skunde išdėstytais motyvais bei reikalavimais, jį raštu atmeta, nurodant nesutikimo motyvus. Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų skundai nagrinėjami neatlygintinai. Ginčus ne teismine tvarka dėl draudimo tarpininko veiklos, nagrinėja Lietuvos bankas. Informacija skelbiama nemokamu telefonu +370 800 50 500 ir interneto puslapyje www.lb.lt
  4. UADBB „Drauseta“ neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudiko, susijusio su siūlomomis sudaryti konkrečiomis draudimo sutartimis, akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.
  5. Su UADBB „Drauseta“ siūlomomis sudaryti konkrečiomis draudimo sutartimis susiję draudikai arba draudikus patronuojančiosios įmonės neturi tiesiogiai ar netiesiogiai akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo.
  6. Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkaujame, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip.
  7. Gaunamas atlygis, susijęs su konkrečių draudimo sutarčių sudarymu, yra komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.
  8. Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.
  9. 1. Pavadinimus tų draudikų, su kuriais bendradarbiaujame, siūlomos draudimo sutarties atžvilgiu, galima rasti konkrečiame draudimo pasiūlyme.

Informaciją, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, galite atsispausdinti čia

Tam, kad galėtumėte skaityti PDF bylas, turi būti įdiegta nemokama "Acrobat Reader" programa. Nemokamą "Acrobat Reader" programą,
galite atsisiųsti čia>>.

Vartotojo ginčai su draudiku : http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas

 
© 2008 UABDD "Drauseta" Visos teisės saugomos